คำค้น  
 
ชื่อเล่นชื่อตำแหน่ง / งานสำนัก/กองเบอร์โทรศัพท์
   สำนักปลัดเทศบาล053-612016 ต่อ 0
   กองคลัง053-612016 ต่อ 109
   หน้าห้องนายกเทศมนตรี053-612016 ต่อ 114
   ประชาสัมพันธ์053-612016 ต่อ 115
   สำนักการศึกษา053-612016 ต่อ 118
   กองช่าง053-612016 ต่อ 122
   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม053-612016 ต่อ 124

update เบอร์โทรศัพท์