12ประกาศเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คลิก2
11ประกวดราคาซื้อจัดซื้ออครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ พร้อมติดตั้ง ตามโครงการปรับปรุงระบบกระจายเสียงแบบไร้สายคลิก2
10ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกก่อสร้างพนังกันดินลำน้ำปุ๊ คลิก2
9ประกาศเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565คลิก2
8ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางเท้าและทางลาดถนนขุนลุมประพาส ถนนสัมพันธ์เจริญเมือง ถนนรุ่งเรืองการค้าคลิก2
7ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อลออดถนนประชาชนอุทิศคลิก2
6ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำหนองจองคำ จังหวัดแม่ฮ่องสอนคลิก2
5ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมบำรุงรักษาสนามกีฬาที่รับโอน คลิก2
4ประกวดราคาซื้อปรับปรุงระบบกระจายเสียงแบบไร้สายภายในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน คลิก2
3ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำหนองจองคำ จังหวัดแม่ฮ่องสอนคลิก2
12